شیپ فایل شهرهای استان قزوین به صورت نقطه ای

نقشه ی شهرهای استان قزوین به صورت نقطه ای. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی